Tapkite Partneriu

JEI ESATE JURIDINIS ASMUO

Jei jūsų įmonė ar organizacija norėtų tapti Antano Juknevičiaus komandos partnere, susisiekite su mumis:

El.p.: info@dakaras.lt

 

JEI ESATE FIZINIS ASMUO

Jei tikite Antano Juknevičiaus komanda ir norite kartu siekti šlovingų pergalių, galite prisidėti:

Gavėjas: VŠĮ DAKARAS LT
Banko sąskaita: LT803510037068784725 
Mokėjimo paskirtis: parama

KAIP SKIRTI 2% SAVO GPM

Prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti tokiais būdais:

  1.  elektroniniu būdu per EDS. Prisijungus prie EDS (deklaravimas.vmi.lt) skiltyje „Deklaravimas" -> „Pildyti formą" iš dažniausiai pildomų formų pasirinkite „Prašymas skirti paramą". Galite pildyti naują formą arba pildyti anksčiau pateiktos formos pagrindu.
  2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui. Užpildytą popierinę formą galite pateikti bet kurioje apskrities mokesčių inspekcijoje. Formos šabloną rasite EDS skiltyje „Formų sąrašas"
  3. atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galite atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Prašymą galima pateikti ir per  e. VMI mobiliąją aplikaciją (tai mobilioji programėlė, kuria gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos).

Prašymą teikiančio asmens tapatybei nustatyti prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikiantis ar paštu jį siunčiantis gyventojas (jo atstovas) kartu su prašymu turi pateikti:

  1. savo asmens tapatybės dokumentą, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia pats gyventojas;
  2. savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia gyventojo atstovas;
  3. notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai atstovas gyventojo prašymą siunčia paštu.

Jei šiuose 1-3 punktuose paminėti dokumentai kartu su prašymu nepateikiami, įskaitant atvejus, kai prašymą už gyventoją teikia kitas asmuo, neturintis tokios teisės, tai prašymas nenagrinėjamas ir apie tai prašymą teikiančiam asmeniui turi būti pranešama:

  1. iš karto žodžiu, kai prašymas teikiamas tiesiogiai mokesčių administratoriui;
  2. per 3 darbo dienas EDS vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu, o jei šis adresas nenurodytas, pranešimas pateikiamas tik EDS, kai prašymas teikiamas elektroniniu būdu;
  3. per 30dienų EDS vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu, o kai šis adresas nenurodytas – telefonu arba gyventojo gyvenamosios vietos adresu, žinomu mokesčių administratoriui, kai prašymas atsiųstas paštu.

Prašymas laikomas nepateiktu (negautu), kai jame nenurodytas gyventojo, pageidaujančio skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms, identifikacinis numeris (asmens kodas) arba nurodytas klaidingas.

Kai dviejų ar daugiau gyventojų prašymai atsiunčiami paštu viename voke, o nustatyta tvarka išduoti įgaliojimai jame nepridėti, apie tai, kad prašymai nebus nagrinėjami, pranešama siuntėjui (kai siuntėjo adresas nurodytas) arba gyventojams, kurių vardu prašymai pateikti (kai siuntėjo adresas nenurodytas).

Nuo 2019-01-01 teikiama  FR0512 formos (4 versija).


Formas paramos skyrimui galite pateikti iki einamųjų metų gegužės mėn. 1 d. 
 
Formos pavyzdys:
 
 
Dėkojame visiems skyrusiems paramą Antano Juknevičiaus komandai. Jūsų visų dėka, galėsime siekti aukštų sportinių rezultatų Dakaro ralyje ir tokiu būdu garsinti Lietuvos vardą pasaulyje.