PRISIDĖK!

VIENA KOMANDA UŽ VISUS,
VISI UŽ VIENĄ KOMANDĄ

Judame – mažais žingsneliais, bet važiuojam! Ačiū visiems prisidėjusiems – jūsų dėka surinkome jau virš 5000 EUR, kurie keliauja į kiaulę taupyklę naujam automobiliui.

Jo paieškos jau pradėtos, taip pat kaip ir senojo automobilio pardavimo procesas. Perku-parduodu gyvenimas ne man, bet žinau kokia stipri Dakaro liga, todėl tikiu, kad dar ne visi norėję prisidėjo prie mūsų tikslo. Pinigas po pinigo kartu atrakinsime vis daugiau naujo automobilio dalių, o aš galėsiu dar dažniau pasakoti jums apie progresą ir ką dirbtuvėse veikia Sinkis – tęsiam darbą! #fullattack

Parodykim tai kartu – pasirinkite jums patogų būdą ir prisidėkite prie tikslo.

PALAIKYMO BŪDAI: